Αίθουσα Attica Hall

Η μεγαλύτερη ιστορική περιοχή της Αττικής, δίνει το ονομά της σε μία πό τις ωραιότερες αίθουσες του ξενοδοχείου. Με φυσκό φως, ανιαία, χωρίς κολόνες μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι ακι 180 άτομα σε θεατρικό στυλ. και 100 σε διάταξη ροτοντών.

Fast Facts
Adiovisual Equipment upon request.

Χωρητικότητα αίθουσας

  • Θεατρική: 180
  • Σχολική: 80
  • Π: 45
  • Όρθια Δεξίωση: 170
  • Ροτόντες: 100
  • I: 45

Φωτογραφίες