Αίθουσα Attica A+B+C

Το σωστό μέγεθος αίθουσας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Η πολυμορφική αίθουσα Attica A+B+C μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενιαία αίθουσα ή να σπάσει σε 3 μικρότερα κομμάτια.
Fast Facts
Adiovisual Equipment upon request.

Χωρητικότητα αίθουσας

  • Θεατρική: 150
  • Σχολική: 90
  • Π: 45
  • Όρθια Δεξίωση: 160
  • Ροτόντες: 120
  • I: 45

Φωτογραφίες